PREUS DE LES QUOTES ANUALS PER A LA TEMPORADA 2018 - 2019


Bona tarda,

Donem el tret de sortida a la temporada 2018-2019.
Aquest darrers anys el Club s'ha anat adaptant a les exigències fiscals que ens està obligant la Seguretat Social i Agencia Tributaria, això a implicat un augment de la quota any darrera any, fet que a motivat que es determini quye la quota anual per a la temporada 2018/19 serà  de 330€/any.

El pagament d' aquesta quota anual la podem fer integra durant el mes de juliol i la primera quinzena d' agost o fraccionada en tres parts de la següent manera, tot i això, destaquem, que el fet d'inscripció del nen/a al Club Futbol Base 2012 Pallaresos, implica l'acceptació del pagament de la quota de 330 euros, amb la possibilitat de fraccionar-la de la següent forma:

La primera de 110€ i nescessaria per posar en marxa la temporada durant el que queda del mes d'agost juliol i la primera quinzena de setembre.

La segona de 110€ durant el mes d' novembre.

La tercera de 110€ durant el mes de  febrer.

Es pot fer mitjançant una transferència bancaria al següent número de compte:

ES75 2100 5682 4802 0004 6196

Sempre amb el nom del jugador/a en el concepte de la transferència.

Per descomptat, animem a que qui ho desitgi faci el pagament integre en el primer plaç per així evitar problemes de tresoreria en els pagaments a l' Ajuntament.

Gràcies per la comprenssió i col.laboració.
                                                                                                          

Documents 

Enllaços d'interès